Nye tilskotsordningar for frivilligheit og idrett som følge av covid- 19

Her finn du oppdatert informasjon om dei nye tilskotsordningane som følge av covid -19 i 2021.

Ordningane er forlenga ut året og gjeld for perioden 1. november til 31. desember 2021. Søknadsfrist er 18. januar 2022.

Desse tilskotsordningane har hatt to søknadsperiodar. Den første gjaldt fra 1. januar – 31. oktober 2021. Denne søknadsrunda er avslutta og du kan sjå nøkkeltal, søkarlister og løpande utbetalingar her.

Oppdatert informasjon 14. desember: På grunn av nye covid- 19-restriksjonar har regjeringa foreslått justeringar i regelverket og nye 600 millioner kroner til idrett og frivilligheit. Det er tidlegare varsla at tilskotsdsordninga blir forlenga fram til sommaren 2022. Vi kjem tilbake med meir informasjon om dette.

Tilskot i forbindelse med arrangement eller aktivitetar

Formålet med denne ordninga er å stimulere til aktivitet i frivillige lag og organisasjonar, men den gjeld også arrangement eller aktivitet som må avlysast på grunn av restriksjonar eller råd fra myndigheitene i forbindelse med covid- 19.

Ordninga gjeld for perioden 1. november til 31. desember 2021. Søknadsfristen er 18. januar 2022.

Les meir om ordninga og søk her.

Tilskot til publikumsarrangement av nasjonal verdi

Dette er ei tilskotsordning for gjennomførte og avlyste publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren.

Internasjonale meisterskap på seniornivå som EM, VM, NM, verdscup og landskampar er omfatta av ordninga. Det same er seriespel på øvste nivå i lagidrettar, samt OBOS-ligaen i fotball.

Ordninga gjeld frå 1. november til 31. desember 2021. Søknadsfristen er 18. januar 2022.

Les meir om ordninga og søk her.