Vi fordelte nær 5 milliarder kroner til frivilligheten i 2020

Samfunnsoppdraget vårt er å sikre en sterk frivillighet. Vi har ansvar for å forvalte flere tilskuddsordninger for frivilligheten.

1, 7 milliarder kroner i momskompensasjon

Hvert år får mange frivillige lag og organisasjoner kompensert merverdiavgift på varer og tjenester. Over 22 000 frivillige lag og organisasjoner fikk 1,684 milliarder kroner i momskompensasjon i 2020. Det er nesten 75 millioner kroner mer enn i 2019.  

Her kan du se en oversikt over hvilke organisasjoner som fikk penger.

300 millioner i momskompensasjon til bygging av idrettsanlegg

Rundt 500 mottakere fikk utbetalt til sammen 289, 6 millioner kroner i momskompensasjon til bygging av idrettsanlegg.  

Ordningen gjelder bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv i fjellet.  

Her kan du se hvilke organisasjoner som fikk penger.

Over 800 millioner i tippemidler

I 2020 fordelte vi 804,8 millioner av Norsk Tipping sitt spilleoverskudd.

Disse pengene gikk til:

  • Norges Røde Kors – 254,3 millioner kroner 
  • Redningsselskapet – 156,9 millioner kroner 
  • Norsk Folkehjelp – 19,3 millioner kroner 

374, 3 millioner kroner ble fordelt mellom 43 landsdekkende samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner.

Over to milliarder i koronahjelp til frivilligheten

I 2020 forvaltet vi tre krisepakker til frivillige lag og organisasjoner som er rammet av korona.  For disse tre samlet er det betalt ut 2 158 804 357 kroner.

I krisepakke 1 fikk 1787 frivillige lag og organisasjoner nær 272 millioner kroner.

I krisepakke 2 fikk frivilligheten nær 1,1 milliarder kroner. 25 615 arrangement og annen aktivitet fikk støtte.

I krisepakke 3 har vi betalt ut nær 833 millioner kroner. Det ble betalt ut kompensasjon til 24 706 arrangementer og annen aktivitet.  

Se mer detaljert oversikt over krisepakkene her.