Lotteritilsynet, Finanstilsynet og Forbrukertilsynet advarer mot Cash FX

Lotteritilsynet, Finanstilsynet og Forbrukertilsynet er ute med en ny advarsel mot Cash FX. Dersom du investerer i Cash FX risikerer du å delta i en ulovlig virksomhet, og tape alle pengene dine. Vårt råd er å holde seg unna dette selskapet.

Cash FX Group eller CFX er et Panama-registrert selskap, som tilbyr investeringstjenester i Norge. De lover høy avkastning fra valutamarkedet til medlemmer som investerer i virksomheten.

Cash FX har ikke konsesjon fra Finanstilsynet til å drive investeringsvirksomhet i Norge, og Finanstilsynet har nylig publisert en ny advarsel mot selskapet.

Cash FX har også flere likhetstrekk med og fremstår som et ulovlig pyramidespill. Når et selskap ikke har konsesjon til å drive virksomhet i Norge, eller når virksomheten er i strid med norsk lov, vil også markedsføringen av selskapet i Norge være forbudt, ifølge Forbrukertilsynet. De slutter seg til Lotteritilsynet og Finanstilsynet sine advarsler mot Cash FX.

Ulovlig pyramidespill

Ulovlige pyramidespill lokker ofte med lovnader om å tjene mye penger på kort tid. Pengene tjener du på verving av deltakere og salg av overprisede eller lite håndfaste varer eller tjenester. Dette kan for eksempel være investerings- og finansieringsprodukter, medlemskap og informasjons- og kursmateriell.

Lotteritilsynet får mange tips og henvendelser om Cash FX Group. Mange spør om det kan være et ulovlig pyramidespill.

-Tipsene vi har fått handler om at inntektene i hovedsak kommer fra verving av deltakere og ikke salg av produkter, og at det blir gitt lovnader om høy avkastning fra investeringene du gjør. Lotteritilsynet har ikke hatt tilsyn og konkludert med at Cash FX er et ulovlig pyramidespill, men ut fra opplysningene vi har fått ser vi at virksomheten har flere likhetstrekk med ulovlig pyramidespill, sier Monica Alisøy Kjelsnes, seniorrådgiver i Lotteritilsynet.

Dersom noe høres for godt ut til å være sant er det ofte det

De fleste selskapene vi får henvendelser om for tiden tilbyr en form for investering, uten å ha konsesjon til det.

-Lotteritilsynet oppfordrer deg til å være kritisk til selskap som tilbyr investeringstjenester med lovnader om høye inntekter og lav risiko. Sjekk alltid at selskapet har konsesjon fra Finanstilsynet, eller om det er advart mot selskapet. Selv om selskapet og personene som kontakter deg fremstår som profesjonelle og seriøse aktører, så husk at dersom noe høres for godt ut til å være sant er det ofte det, sier Kjelsnes.

Økokrim advarer mot pyramidespill og investeringsbedrageri

Det er forbudt å opprette, drive, delta i eller utbre pyramidespill eller lignende systemer, og ved brudd på regelverket kan man risikere straff.

Ulovlig pyramidespill kan også innebære bedrageri, skattesvik og annen økonomisk kriminalitet.

Økokrim advarer spesielt mot investeringsbedrageri og pyramidespill generelt i en trusselvurdering som kom i 2020.

De skriver blant annet:

«Investeringsbedrageri innebærer at privatpersoner eller foretak blir forledet til å investere i prosjekter eller produkter som er verdiløse eller ikke-eksisterende. Sosial manipulering er en sentral del av bedrageriprosessen.»

Lotteritilsynet samarbeider med Økokrim for å stoppe ulovlige pyramidespill.