Vi advarer mot Lyoness, myWorld, Lyconet og Cashback

I februar 2021 skrev Lyconet i en e-post til Lotteritilsynet at de vil starte ny virksomhet i Norge. Det har de ikke lov til. Les svaret vårt her.

Lyoness, myWorld, Lyconet og Cashback er vurdert samlet som ulovlige pyramidelignende omsetningssystem, der inntektene i hovedsak kommer fra verving av deltakere.

Nesten 15 000 mennesker har investert flere hundre millioner kroner i virksomheten, uten å få håndfaste produkter av verdi tilbake.

Flere tusen nordmenn er lurt. Noen har brukt sparepengene sine og tatt opp lån. Pengene har gått til virksomheten, og sentrale deltakere som sitter på toppen av pyramidevirksomheten.

De må stanse all aktivitet i Norge

Denne saken har pågått i flere år:

De feilinformerer deg

Vi kjenner til at selskapet og deltakere informerer om at virksomheten er lovlig, fordi politiet henla saken.

Dette er uriktig og villedende informasjon, og må ta slutt umiddelbart.  At politiet henla saken betyr ikke at virksomheten til Lyoness, myWorld, Lyconet og Cashback er lovlig i Norge.

Lyconet skriver til Lotteritilsynet at virksomheten de vil starte opp skal basere seg på direkte markedsføring, og at de skal organisere den slik at de ikke kommer i en situasjon med mistanke om brudd på lotteriloven.

Vedtaket om at de må stanse all aktivitet i Norge gjelder fortsatt, og det betyr også at de ikke kan starte opp ny virksomhet.

Mange spør oss om hva de skal gjøre

Vi får mange spørsmål fra personer som har tapt penger på Lyoness. Vi har ikke myndighet til å pålegge selskapet å betale tilbake pengene. De som ønsker det, må fremme krav mot selskapet.

Vårt råd er å ikke ha noe med disse selskapene å gjøre.

Har du tips om ulovlig pyramidevirksomhet?