Vi advarer mot Lyoness, myWorld, Lyconet og Cashback

Vi får mange tips om at de har startet opp igjen virksomheten sin i Norge. Det har de ikke lov til. Ikke stol på informasjonen selskapet og de norske representantene gir deg. 

I februar 2022 sendte vi et brev til Lyoness, myWorld, Lyconet og Cashback og sentrale norske representanter, der vi ber dem stanse all virksomhet og å slutte å gi uriktige opplysninger om at virksomheten nå er lovlig. 

Lyoness, myWorld, Lyconet og Cashback er vurdert samlet som ulovlige pyramidelignende omsetningssystem, der inntektene i hovedsak kommer fra verving av deltakere.

Nesten 15 000 mennesker har investert flere hundre millioner kroner i virksomheten, uten å få håndfaste produkter av verdi tilbake.

Flere tusen nordmenn er lurt. Noen har brukt sparepengene sine og tatt opp lån. Pengene har gått til virksomheten, og sentrale deltakere som sitter på toppen av pyramidevirksomheten.

De må stanse all aktivitet i Norge

Denne saken har pågått i flere år:

  • I 2018 fattet Lotteritilsynet vedtak om stans av all virksomhet i Lyoness, myWorld, Lyconet og Cashback.
  • Lyoness klagde på vedtaket, men Lotterinemnda, som er klageinstans, tok ikke klagen til følge. Lyoness har også krevd å få holde frem virksomheten i Norge frem til et eventuelt søksmål, men det har Oslo byfogdembete avvist.
  • I 2019 anmeldte Lotteritilsynet flere selskap og personer i selskapsstrukturen til politiet, fordi alvoret og omfanget i saken er så stort.  Tilsynet bad om etterforsking og påtale av mulige straffbare forhold knyttet til lotteriloven § 16 om ulovlig pyramidevirksomhet, straffeloven og andre lover.
  • Våren 2020 la politiet vekk saken på grunn av kapasitetshensyn som følge av manglende ressurser til å etterforske saken.
  • Lotteritilsynet klagde på at saken ble henlagt. Politiet endret ikke avgjørelsen om å legge vekk saken på grunn av kapasitetshensyn. Denne avgjørelsen er endelig, og kan ikke klages på. Henleggelsen betyr ikke at virksomheten til Lyoness kan regnes som lovlig.
  • I februar 2021 skrev Lyconet i en e-post til Lotteritilsynet at de vil starte ny virksomhet i Norge. Det har de ikke lov til. Les svaret vårt her.

De feilinformerer deg

Vi kjenner til at selskapet og deltakere informerer om at virksomheten er lovlig, fordi politiet henla saken.

Dette er uriktig og villedende informasjon, og må ta slutt umiddelbart.  At politiet henla saken betyr ikke at virksomheten til Lyoness, myWorld, Lyconet og Cashback er lovlig i Norge.

Lyconet skriver til Lotteritilsynet at virksomheten de vil starte opp skal basere seg på direkte markedsføring, og at de skal organisere den slik at de ikke kommer i en situasjon med mistanke om brudd på lotteriloven.

Vedtaket om at de må stanse all aktivitet i Norge gjelder fortsatt, og det betyr også at de ikke kan starte opp ny virksomhet.

Mange spør oss om hva de skal gjøre

Vi får mange spørsmål fra personer som har tapt penger på Lyoness. Vi har ikke myndighet til å pålegge selskapet å betale tilbake pengene. De som ønsker det, må fremme krav mot selskapet.

Vårt råd er å ikke ha noe med disse selskapene å gjøre.

Har du tips om ulovlig pyramidevirksomhet?