Klage på Norsk Rikstoto

En spiller som mener at han ikke har fått utbetalt den gevinsten vedkommende mener å ha krav på, kan sende inn en protest til Norsk Rikstoto. Klagefrist og hvordan klagen skal sendes til Norsk Rikstoto går fram av kapittel 6 om gevinstutbetalinger og protest i spillereglene.

Dersom klager ikke får medhold hos Norsk Rikstotos klageutvalg, skal selskapet informere spilleren om at vedtaket kan påklages til Lotteritilsynet. En klage på Norsk Rikstoto sin avgjørelse, skal sendes via Norsk Rikstoto til Lotteritilsynet. Norsk Rikstoto skal legge ved alle sakens dokumenter slik at saken blir best mulig opplyst ved vår behandling.

Vi vil spørre etter grunnlaget for et eventuelt avslag fra Norsk Rikstoto, eller be om mer informasjon fra spilleren, dersom vi mener saken ikke er tilstrekkelig opplyst. Vår avgjørelse er endelig og sendes til klager med kopi til Norsk Rikstoto. Saksbehandlingstiden er normalt omkring 3 uker.

Vedtaket som påklages sendes til:
Norsk Rikstoto,
Postboks 464, Økern,
N- 0512 Oslo
eller som e-post til : kontakt@rikstoto.no