Søknadsfrist for bingospel frå 1. januar 2019

Dei fleste foreiningar som har inntekter frå bingo ynskjer å vere med i løyve som gjeld frå 1. januar. Det kjem difor mange søknadar om hausten som Lotteritilsynet treng tid til å behandle.

For løyve som skal gjelde frå 1. januar 2019, var søknadsfristen 15. oktober. Lenke til søknadsskjema er difor fjerna.

Dette er viktig

  • Vedlegg skal følgje med i søknaden. Det står i søknadsskjema kva vedlegg det gjeld.
  • Lotteritilsynet ber bingoentreprenør presisere ovanfor formåla sine at dei skal sende søknader om løyve via bingoentreprenør.
  • Lotteritilsynet må få melding frå bingoentreprenør/foreiningsbingo dersom bingoverksemda tek slutt før løyveperioden går ut.