Søknadsfrist for bingospel frå 1. januar 2019

Dei fleste foreiningar som har inntekter frå bingo ynskjer å vere med i løyve som gjeld frå 1. januar. Det kjem difor mange søknadar om hausten som Lotteritilsynet treng tid til å behandle.

For løyve som skal gjelde frå 1. januar 2019, ber vi om at fullstendige søknader blir sendt til oss så snart som råd og seinast innan 15. oktober 2018.

Søk om bingo via ALTINN

Dette er viktig

  • Vedlegg skal følgje med i søknaden. Det står i søknadsskjema kva vedlegg det gjeld.
  • Lotteritilsynet ber bingoentreprenør presisere ovanfor formåla sine at dei skal sende søknader om løyve via bingoentreprenør.
  • Lotteritilsynet må få melding frå bingoentreprenør/foreiningsbingo dersom bingoverksemda tek slutt før løyveperioden går ut.