Bingostatistikk første halvår 2017

Bingo med entreprenør er arrangement der profesjonelle entreprenørar driv bingo i eigne lokale, og overfører overskot frå spel til ulike lag og organisasjonar. Oversikta nedanfor er basert på rapporterte data i Lotteriregisteret, med informasjon om bingoentreprenørar som til saman dreiv 224 bingolokale per 30. juni 2017.

Nøkkeltall første halvår 2017MNOK / %
Brutto omsetning (inkl. sidespel) 1878
- minus gevinstar1512
Netto omsetning = 365
Overskot til formål = 86
Formåla sin del av brutto omsetning 4,6 %
Formåla sin del av netto omsetning 23,5 %
Gevinstprosent 80,5 %

Entreprenørbingo omsette for 1,8 milliardar kroner første halvår 2017. Til lag og organisasjoner blei det overført 86 millioner kroner. Det er 4,6 prosent av brutto omsetning. Gevinstandelen er 80,5 prosent og formålet sin del av netto omsetning er 23,5 prosent.

Bingo med entreprenør – nøkkeltall første halvår 2017

Alle tal i millioner kroner.

Type spel Brutto-omsetn.GevinstGevinst-prosentNetto-omsetn.Til formål - av netto omsetn. 
Hovudspel55840873,2 %14927*18,1 %
Sidespel - databingo1320110483,6 %2166430 %
Sidespel -papirbingo0,30,264,4 %0,10,0330 %
- sidespel totalt1320110483,6 %21664*30 %
Totalt - hovudspel og sidespel1878151280,5 %3659125,1 %
Belago-terminaler1700156892,3 %13132,825 %

* merk at dette er summen før gebyr for bingoløyve er trekt frå.

Dei fleste formåla hos bingoentreprenører har også inntekt frå Belago. Norsk Tipping’s Belago-terminalar er utplassert i bingolokale. Formålsinntekta går til same formål som har inntekter frå de andre spela i bingolokalet. Første halvår 2017 fekk formåla 32,8 millioner kroner frå Belago. Formåla i entreprenørbingo har dermed fått 119 millioner kroner frå entreprenørbingo første halvår 2017 når vi reknar med inntekter frå Belago.