Informasjon om Lotteriregisteret

Lotteriregisteret er ei søkeside der du kan finne informasjon om lotteri og lotteriaktørar. Registeret inneheld oversikt over godkjende aktørar i lotterimarknaden og gjeldande løyve for lotteri og bingo.
Du kan søke på:

Aktørar

Lotteri

Statistikk

Prøv eit søk i Lotteriregisteret