Pengespillregisteret - godkjente medhjelpere

Viser liste over medhjelpere som er godkjent - nytt søk - endre søk - tilbake til søke-index


Du søker etter:
medhjelpernavnet inneholder '943102740',
Saksnr  

Medhjelper  

Org.nr  

Postnr / sted  

Fylke/kommune  

Bingo

Lotteri
B SENTRUM BINGO AS 943102740 1   

Total antall: 1

1    0