Lotteriregisteret - bingoarrangement

Viser liste over tillatte bingoarrangement - nytt søk - endre søk - tilbake til søke-index


Du søker etter:
formålets navn/orgnr inneholder '875740202',
Saksnr  

Lokale  

Lokaleadresse  

Postnr / sted  

Entreprenør  

Formål
O E 20/11129 Tunnsjø Samfunnshus ... Seterhaugveien 10 7882 NORDLI TUNNSJØ SAMFUNNSHUS ...

Total antall: 1