Lotteriregisteret - bingoarrangement

Viser liste over tillatte bingoarrangement - nytt søk - endre søk - tilbake til søke-index


Du søker etter:
formålets navn/orgnr inneholder '975763366',
Saksnr  

Lokale  

Lokaleadresse  

Postnr / sted  

Entreprenør  

Formål
O E 19/09783 Rotsund samfunshus Rotsundelv 29 9153 ROTSUND ROTSUNDELV SAMFUNNSH...

Total antall: 1