Lotteriregisteret - bingoarrangement

Viser liste over tillatte bingoarrangement - nytt søk - endre søk - tilbake til søke-index


Du søker etter:
formålets navn/orgnr inneholder '983100791',
Saksnr  

Lokale  

Lokaleadresse  

Postnr / sted  

Entreprenør  

Formål
O E 19/08430 Nordbygdens Forsamli... Skansen 8297 TRANØY NORDBYGDENS FORSAMLI...

Total antall: 1