Lotteriregisteret - bingoarrangement

Viser liste over tillatte bingoarrangement - nytt søk - endre søk - tilbake til søke-index


Du søker etter:
formålets navn/orgnr inneholder '983903533',
Saksnr  

Lokale  

Lokaleadresse  

Postnr / sted  

Entreprenør  

Formål
O E 19/07977 Sandeid Samfunnshus Sandeidvegen 813 5585 SANDEID VINDAFJORD SKYTTARLA...

Total antall: 1