Lotteriregisteret - bingoarrangement

Viser liste over tillatte bingoarrangement - nytt søk - endre søk - tilbake til søke-index


Du søker etter:
formålets navn/orgnr inneholder '884581052',
Saksnr  

Lokale  

Lokaleadresse  

Postnr / sted  

Entreprenør  

Formål
O E 20/02422 Jostedal Hotell Gjerde 6871 JOSTEDAL JOSTEDAL BYGDELAG ...

Total antall: 1