Pengespillregisteret - bingoarrangement

Viser liste over tillatte bingoarrangement - nytt søk - endre søk - tilbake til søke-index


Du søker etter:
formålets navn/orgnr inneholder '889497572',
Saksnr  

Lokale  

Lokaleadresse  

Postnr / sted  

Medhjelper  

Formål
E 21/05386 Egil Hesland, avd. B... Utmarkveien 3 0689 OSLO EGIL HESLAND AS Spill i pott

Total antall: 1