Lotteriregisteret - bingoarrangement

Viser liste over tillatte bingoarrangement - nytt søk - endre søk - tilbake til søke-index


Du søker etter:
formålets navn/orgnr inneholder '983956564',
Saksnr  

Lokale  

Lokaleadresse  

Postnr / sted  

Entreprenør  

Formål
O E 20/00473 Nordreisahallen Flomstadveien 14 9151 STORSLETT SONJATUN OG REDD BAR...

Total antall: 1