Pengespillregisteret - bingoarrangement

Viser liste over tillatte bingoarrangement - nytt søk - endre søk - tilbake til søke-index


Du søker etter:
formålets navn/orgnr inneholder '991646620',
Saksnr  

Lokale  

Lokaleadresse  

Postnr / sted  

Medhjelper  

Formål
E 21/05262 Max Spill Leangen Falkeborgv. 1 7044 TRONDHEIM MAX SPILL AS Spill i pott

Total antall: 1