Lotteriregisteret - autoriserte entreprenører

Viser liste over entreprenører som er autorisert - nytt søk - endre søk - tilbake til søke-index


Du søker etter:
entreprenørnavnet inneholder '985811938',
Saksnr  

Entreprenør  

Org.nr  

Postnr / sted  

Bingo

Lotteri
B FUNGAMES AS 985811938 3403 LIER 3   

Total antall: 1

3    0