Lotteriregisteret - godkjente organisasjoner

Viser liste over organisasjoner som er godkjent som lotteriverdig formål - nytt søk - endre søk - tilbake til søke-index

For å se regnskapstall som organisasjonene har rapportert. Klikk på R i kolonnen helt til venstre


Du søker etter:
organisasjonsnavnet/orgnr inneholder '921862458',
Saksnr.  

Organisasjon  

Postnr / sted  

Bingo

Lotteri
B R 19/00434 TROMVIK IDRETTS-OG UNGDOMSLAG ... 9107 KVALØYA

Total antall: 1