Lotteriregisteret - godkjente organisasjoner

Viser liste over organisasjoner som er godkjent som lotteriverdig formål - nytt søk - endre søk - tilbake til søke-index

For å se regnskapstall som organisasjonene har rapportert. Klikk på R i kolonnen helt til venstre


Du søker etter:
organisasjonsnavnet/orgnr inneholder '922757526',
Saksnr.  

Organisasjon  

Postnr / sted  

Bingo

Lotteri
B R 19/04961 LUNHEIM 7660 VUKU

Total antall: 1