Lotteriregisteret - godkjente organisasjoner

Viser liste over organisasjoner som er godkjent som lotteriverdig formål - nytt søk - endre søk - tilbake til søke-index

For å se regnskapstall som organisasjonene har rapportert. Klikk på R i kolonnen helt til venstre


Du søker etter:
organisasjonsnavnet/orgnr inneholder '993871079',
Saksnr.  

Organisasjon  

Postnr / sted  

Bingo

Lotteri
B R 21/05591 NAMSSKOGAN SANITETSFORENING 7890 NAMSSKOGAN

Total antall: 1