Lotteriregisteret - godkjente organisasjoner

Viser liste over organisasjoner som er godkjent som lotteriverdig formål - nytt søk - endre søk - tilbake til søke-index

For å se regnskapstall som organisasjonene har rapportert. Klikk på R i kolonnen helt til venstre


Du søker etter:
organisasjonsnavnet/orgnr inneholder '995109271',
Saksnr.  

Organisasjon  

Org.nr  

Postnr / sted  

Bingo

Lotteri
B R 17/00046 STAVANGER VEKTLØFTERKLUBB 995109271 4052 RØYNEBERG

Total antall: 1