Lotteriregisteret - pottspill på bingo

Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse: 

tilbake - til søke-index


Lokale: Fungames Ã…ssiden.Org.nr

Organisasjon

Slettet fra
O B 959723001 BUSKERUD TRAVFORBUND
O B 995648164 ELVEBYEN SPORTSDANSEKLUBB
O B 975650774 JERNBANENS MUSIKKORPS DRAMMEN
O B 996833003 NORGES ME FORENING, BUSKERUD F
O B 983607845 NORGRS ASTMA- OG ALLERGIFORBUN
O B 983907598 NORSK REVMATIKERFORBUND BUSKER
O B 998366666 POSTPENSJONISTENE I BUSKERUD
 
Antall formål i potten: 7

tilbake - til søke-index