Lotteriregisteret - pottspill på bingo

Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse: 

tilbake - til søke-index


Lokale: Quickbet avd. Galleriet.Org.nr

Organisasjon

Slettet fra
O B 989856340 ALF OSLO 01.10.2019
O B 991946950 HANDIKAPLAGET AKTIV
O B 996890317 HANDIKAPPEDE BARNS FORELDREFOR
O B 985007047 LANDSFORENINGEN FOR KVINNER ME
O B 894154292 LANDSFORENINGEN FOR RYGGMARGSS
O B 984056230 LFPS OSLO
O B 991670432 NORGES HANDIKAPFORBUND ALNA
O B 943756813 NORGES HANDIKAPFORBUND OSLO
O B 893932712 NORGES HANDIKAPFORBUND VESTRE
O B 995562618 NORGES HANDIKAPFORBUNDS UNGDOM
O B 914508223 SAFO ØST
 
Antall formål i potten: 11

tilbake - til søke-index