Lotteriregisteret - pottspill på bingo

Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse: 

tilbake - til søke-index


Lokale: Spilleriet Dokka.Org.nr

Organisasjon

Slettet fra
O B 971305908 DOKKA SKOLEKORPS
O B 980697479 DOKKA SPORTSKLUBB
O B 991671080 NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHE
O B 993507466 NORDRE LAND RØDE KORS
O B 976618351 NORDSINNI SPORTSKLUBB
O B 993780235 TORPA SKYTTERLAG
O B 984955022 VEST-TORPA UNGDOMSLAG
 
Antall formål i potten: 7

tilbake - til søke-index