Lotteriregisteret - pottspill på bingo

Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse: 

tilbake - til søke-index


Lokale: Superbingo Drammen.Org.nr

Organisasjon

Slettet fra
O B 895067962 BRAGERNES KIRKES JENTE OG UNGD
O B 983268013 HØVIK OG LIER SKOLEKORPS
O B 984387628 LANDSFORENINGEN DRAMMEN/LIER L
O B 984412436 NORGES DIABETESFORBUND LIER
O B 982279372 STOFFSKIFTEFORBUNDET DRAMMEN O
 
Antall formål i potten: 5

tilbake - til søke-index