Lotteriregisteret - pottspill på bingo

Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse: 

tilbake - til søke-index


Lokale: Slemmestad Bingo.Org.nr

Organisasjon

Slettet fra
O B 984132115 BØDALEN IDRETTSFORENING
O B 984211503 LC RØYKEN MYRAHVARF
O B 984093861 LIONS CLUB RØYKEN ØST
O B 975681580 RØYKEN HANDICAPIDRETTSLAG
O B 993566993 RØYKEN ORIENTERINGSLAG
O B 893063242 RØYKEN PENSJONISTFORENING
O B 984184352 RØYKEN PIKE- OG UNGDOMSKOR
O B 988850616 RØYKEN RØDE KORS
O B 988188441 RØYKEN TEATERGRUPPE
O B 990554625 SLEMMESTAD OG OMEGN TURNFORENI
O B 993835161 SLEMMESTAD SKOLEKORPS
O B 984817886 SLEMMESTAD UNGDOMSKORPS
 
Antall formål i potten: 12

tilbake - til søke-index