Lotteriregisteret - pottspill på bingo

Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse: 

tilbake - til søke-index


Lokale: Ouickbet avd. Arendal.Org.nr

Organisasjon

Slettet fra
O B 976335880 ARENDAL BYORKESTER
O B 871328552 ARENDAL GUTTEMUSIKKORPS
O B 994747533 ARENDAL LOKALLAG AV NORGES BLI
O B 995864932 ARENDAL OG OMEGN TRAVSELSKAP
O B 971328673 ARENDAL TENNISKLUBB
O B 883883942 ARENDAL UNGDOMSMUSIKKORPS
O B 994787284 AUST AGDER FYLKESLAG AV NORGES
O B 997524861 EPILEPSIFORENINGEN I AGDER
O B 971529881 FFO AGDER
O B 995042878 LANDSFORENINGEN FOR POLIOSKADD
O B 996106985 VESTRE AUST-AGDER LOKALLAG AV
O B 971328630 ØYESTAD SKOLEMUSIKKORPS
 
Antall formål i potten: 12

tilbake - til søke-index