Lotteriregisteret - pottspill på bingo

Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse: 

tilbake - til søke-index


Lokale: Idrettsbingo Os.Org.nr

Organisasjon

Slettet fra
O B 822951562 LOKALLAG AV NORGES BLINDEFORBU
O B 983435084 LYSEKLOSTER I L FRIIDRETT
O B 983801420 LYSEKLOSTER IDRETTSLAG
O B 884064392 NORE NESET IDRETTSLAG
O B 983958249 OS TURNFORENING
O B 983415571 PSORIASIS- OG EKSEMFORBUNDET B
O B 989423673 PSORIASIS- OG EKSEMFORBUNDET V
O B 983738907 SØFTELAND TURN & IDRETTSLAG
O B 984372353 SØRE NESET IDRETTSLAG
 
Antall formål i potten: 9

tilbake - til søke-index