Lotteriregisteret - pottspill på bingo

Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse: 

tilbake - til søke-index


Lokale: TEKNOBINGO LILLEHAMMER.Org.nr

Organisasjon

Slettet fra
O B 983774210 CIVITAN CLUB MESNA
O B 991198105 DIABETESFORBUNDET LILLEHAMMER
O B 983095488 DYREBESKYTTELSEN NORGE LILLEHA
O B 983035299 FORSVARETS SENIORFORBUND AVDEL
O B 983077676 FÅBERG SENIORDANS 31.05.2021
O B 983577989 GAUSDAL REVMATIKERFORENING
O B 975444880 INNLANDET GYMNASTIKK- OG TURNK
O B 993751839 LANDSFORENINGEN FOR SLAGRAMMED
O B 971532068 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL
O B 992657774 LILLEHAMMER JANITSJAR
O B 983064396 LILLEHAMMER JEGER OG FISKERFOR
O B 991934197 LILLEHAMMER OG OMEGN LOKALLAG
O B 991644660 LILLEHAMMER OG OMEGN LOKALLAG
O B 884416612 LILLEHAMMER REVMATIKERFORENING
O B 890332382 LILLEHAMMER SANITETSFORENING
O B 975555623 LILLEHAMMER TURNFORENING
O B 983572367 LILLEHAMMERGRUPPEN AV NRRL
O B 988958034 LIONS CLUB LILLEHAMMER
O B 971532076 NORDRE ÅL SKOLEMUSIKK
O B 894853522 NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUN
O B 984018770 NORGES HANDIKAPFORBUND LILLEHA
O B 983104339 NORSKE REDNINGSHUNDER LILLEHAM
O B 983540260 OPPLAND FYLKESLAG AV NORGES FI
O B 983540686 POSTPENSJONISTENE I GUDBRANDSD
O B 983168124 SENIORDANS LILLEHAMMER
 
Antall formål i potten: 25

tilbake - til søke-index