Lotteriregisteret - pottspill på bingo

Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse: 

tilbake - til søke-index


Lokale: Jackpot Bingo Mosj��en.Org.nr

Organisasjon

Slettet fra
O B 981899288 HALSØY IL
O B 919034629 HELGELAND PARKINSONFORENING
O B 983788157 HELLFJELL UNGDOMSLAG
O B 985187118 KJÆRSTAD IDRETTSLAG
O B 992409592 MOSJØEN OG OMLAND REVMATIKERFO
O B 883398882 MOSJØEN SANITETSFORENING
O B 971392541 MOSJØEN SKOLEKORPS
O B 982349575 NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN
O B 971392517 VEFSN IDRETTSRÅD
O B 989609467 VEFSN SKOLEKORPS 01.10.2021
 
Antall formål i potten: 10

tilbake - til søke-index