Lotteriregisteret - pottspill på bingo

Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse: 

tilbake - til søke-index


Lokale: Bingo 1 AS, avd. Sandefjord.Org.nr

Organisasjon

Slettet fra
O B 984423276 JARLSBERG OG MELSOM RIDEKLUBB
O B 971320869 KODAL UNGDOMSLAG
O B 990568693 SANDEFJORD FRP
O B 996951987 SANDEFJORD HÅNDBALL
O B 983347940 SANDEFJORD PENSJONISTBOWLING
 
Antall formål i potten: 5

tilbake - til søke-index