Lotteriregisteret - pottspill på bingo

Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse: 

tilbake - til søke-index


Lokale: Spilleriet Drammen.Org.nr

Organisasjon

Slettet fra
O B 983912753 DRAMMEN OG OMEGN LOKALLAG AV N
O B 995436418 HANDIKAPPEDE BARNS FORELDREFOR
O B 881131382 HVITTINGFOSS ALPINKLUBB
O B 984033028 KONGSBERG BILJARDKLUBB
O B 995563673 LANDSFORENINGEN FOR KVINNER ME
O B 996281566 LARS OSLOFJORD VEST
O B 997347498 LFA OSLOFJORD VEST
O B 983297668 NHF RØYKEN
O B 993956325 NORGES HANDIKAPFORBUND HURUM
O B 993369284 RØYKEN OG HURUM REVMATIKERFORE
O B 971307749 SKI- OG BALLKLUBBEN DRAFN
 
Antall formål i potten: 11

tilbake - til søke-index