Lotteriregisteret - pottspill på bingo

Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse: 

tilbake - til søke-index


Lokale: Bingo 1 AS, avd. Mysen.Org.nr

Organisasjon

Slettet fra
O B 994032178 CEREBRAL PARESE-FORENINGEN ØST
O B 911974614 DYSLEKSI INDRE ØSTFOLD
O B 993841099 FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I ØS
O B 996331695 INDRE ØSTFOLD LOKALLAG AV NORG
O B 983771823 LANDSFORENINGEN FOR SLAGRAMMED
O B 983812708 LFN - ØSTFOLD LANDSFORENINGEN
O B 913803906 MIDT I LIVET ØSTFOLD AV NORGES
O B 996232638 MOMENTUM ØST FORENINGEN FOR AR
O B 993438715 MORBUS ADDISON FORENING I ØSTF
O B 993332550 MUNN- OG HALSKREFTFORENINGEN A
O B 970165878 MYSEN OG OMEGN RØDE KORS
O B 975726525 NORGES BILJARDFORBUND
O B 987173777 TRØMBORG IDRETTSLAG
O B 984069081 ØSTBYGDA IDRETTSLAG
 
Antall formål i potten: 14

tilbake - til søke-index