Lotteriregisteret - pottspill på bingo

Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse: 

tilbake - til søke-index


Lokale: Spilleriet Haugesund.Org.nr

Organisasjon

Slettet fra
O B 974251043 GARD SKOLEKORPS
O B 976107284 HAUGESUND UNGDOMSKORPS
O B 968126628 LANDSFORENINGEN FOR NAKKESKADD
O B 977331900 LANDSFORENINGEN FOR RYGGMARGSS
O B 971554967 NORGES BLINDEFORBUND ROGALAND
O B 985264635 NORGES HANDIKAPFORBUND NORD- R
O B 987555882 SAFO SØRVEST
O B 971431105 SOLA HÅNDBALLKLUBB
 
Antall formål i potten: 8

tilbake - til søke-index