Lotteriregisteret - pottspill på bingo

Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse: 

tilbake - til søke-index


Lokale: Spilleriet Bod��.Org.nr

Organisasjon

Slettet fra
O B 984549024 BODØ LAG AV NORGES BLINDEFORBU
O B 975743462 IDRETTSKLUBBEN GRAND BODØ
O B 993898627 LFN NORDLAND
O B 971515821 NORDLAND FYLKESLAG AV NORSK RE
O B 974501953 SALTSTRAUMEN IDRETTSLAG
 
Antall formål i potten: 5

tilbake - til søke-index