Lotteriregisteret - pottspill på bingo

Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse: 

tilbake - til søke-index


Lokale: OK Bingo Linderud.Org.nr

Organisasjon

Slettet fra
O B 981892739 AMMERUD BASKET
O B 968279297 ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SO
O B 983951430 BJERKE FREMSKRITTSPARTI
O B 985849994 FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN
O B 971525649 FORENINGEN FOR LAMBERTSETER GÅ
O B 995469464 GREFSEN SKOLES JUNIORSTRYKERE
O B 983954073 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB
O B 984118007 HØYBRÅTEN SKOLES JUNIORKORPS
O B 983879098 I L VARG
O B 980044424 KJELSÅS SKOLES STRYKEORKESTER
O B 999281931 LHLS INTERNASJONALE TUBERKULOS
O B 984596944 ODD FELLOW LOGE NR. 20 FRIDTJO
O B 954804488 ORGANISASJONEN VOKSNE FOR BARN
O B 976281586 SAGENE SKOLES MUSIKKORPS
O B 883423712 SKONNERTEN SVANENS VENNER
O B 977097282 TONSENHAGEN SKOLES STRYKEORKES
O B 983666213 TÅSEN NORDBERG SANITETSFORENIN
O B 984010222 ØSTENSJØ SANITETSFORENING
 
Antall formål i potten: 18

tilbake - til søke-index