Lotteriregisteret - pottspill på bingo

Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse: 

tilbake - til søke-index


Lokale: Max Spill Tempe.Org.nr

Organisasjon

Slettet fra
O B 986208909 ARBEIDSMILJØSKADDES LANDSFOREN
O B 996629988 BRYSTKREFTFORENINGEN TRONDHEIM
O B 886860072 L.H.L. TRONDHEIM ØST. LAG
O B 985812802 LANDSFORENINGEN FOR SLAGRAMMED
O B 983807569 LHL TRONDHEIM SYD
O B 983975364 LIONS CLUB MALVIK/SAXEDATTER
O B 990574480 LIONS CLUB TRONDHEIM
O B 914932742 MALVIK LOKALLAG AV NORGES BLIN
O B 983876862 MIDT-NORGE BANDYREGION
O B 883893662 NORGES BLINDEFORBUND SØR-TRØND
O B 998728991 NORGES BLINDEFORBUNDS UNGDOM R
O B 983596258 NORGES HANDIKAPFORBUND TRONDHE
O B 975685373 OTHILIENBORG I L
O B 983749666 PSORIASIS- OG EKSEMFORBUNDET T
O B 988031097 STOKKAN ALPINKLUBB
O B 993095532 STOPPBALL NIDAROS BILJARDKLUBB
O B 983418236 TRONDHEIM BOWLINGKLUBB
O B 983944000 TRONDHEIM CURLING KLUBB
O B 915262562 TRONDHEIM LOKALLAG AV NORGES B
 
Antall formål i potten: 19

tilbake - til søke-index