Forslag til endring i forskrift om lotterier m.v. (lotteriforskriften)er sendt på høring.

Lotteritilsynet sender på høring endringer i forskrift til lov om lotterier m.v. (lotteriforskriften) § 8 om NM i turneringspoker (Poker NM) og i forskrift om lotteritilsynet og lotteriregisteret m.m §5-3b om pokerspill i private hjem. Høringen blir gjennomført på oppdrag fra Kulturdepartementet.

De viktigste forslagene til endringer er:

  • Økning fra 10 til maksimalt 20 deltakere i private pokerlag
  • Økning fra tre til fem års varighet på tillatelsen til å arrangere poker-NM
  • Det blir tillatt at spillere i poker-NM kan registrere seg flere ganger i samme turnering, såkalt re-entry.
  • Innskuddsgrensa på kroner 20 000 blir endret til en tapsgrense

Frist for uttale

Høringen er sendt ut på oppdrag fra Kulturdepartementet, og eventuelle høringsuttalelser skal sendes Lotteritilsynet innen 4.  januar 2021.

Les hele høringsbrevet.