Lotteritilsynet betaler nå ut andre pulje i krisepakken for arrangører i frivilligheten som har avlyst, stengt eller utsatt arrangement i perioden 5.mars til og med 30.april. Første pulje ble  utbetalt 8.mai. 

Rammen på ordningen er 700 millioner, og til sammen 2254 søkere søkte om 372 millioner kroner. 

Fordi søknadsbeløpet ikke ble større enn rammen for ordningen, vil Lotteritilsynet dele opp utbetalingene for å sørge for at pengene blir utbetalte så raskt som mulig.  

I andre pulje får 111 søkere utbetalt nær 77 millioner kroner. I første pulje fikk 1519 søkere utbetalt over 118 millioner kroner. 1630 søknader er til nå utbetalt, 345 avslått, 9 er trekt, og 270 søknader er fortsatt under arbeid. Utbetaling vil skje i puljer fremover. 

Utsending av tilsagnsbrev for saker i pulje to vil starte fredag 22. mai, og søkerene vil motta brevet i organisasjonens meldingsboks i Altinn i løpet av noen dager. 

Her kan du laste ned oppdatert liste over søkere (Excel) som har fått utbetalt, avslag, trekt og sakene som fortsatt er under arbeid. Av søknadene som er klare har 345 fått avslag. Et flertall av disse er under minstegrensen på 25 000 kroner.

Det er også en del som har fått avslag fordi de har søkt om å få kompensert andre inntektstap enn tapt billettinntekt og deltakeravgift. 

 

Utvalgte nøkkeltall

 

 

*Søknadsbeløp under en millon viser ikke i grafen.