Søknadsfrist for bingospill fra 1. januar 2018

De fleste foreninger som har inntekter fra bingo ønsker å være med i tillatelser som gjelder fra 1. januar. Det kommer derfor et stort antall søknader om høsten som Lotteritilsynet trenger tid til å behandle.

For tillatelser som skal gjelde fra 1. januar 2018, ber vi om at fullstendige søknader blir sendt til oss så snart som mulig og senest innen 15. oktober 2017.

Søk om bingo via ALTINN

Dette er viktig

  • Vedlegg skal følge med i søknaden. Det står i søknadsskjema hvilke vedlegg dette gjelder.
  • Lotteritilsynet ber bingoentreprenør presisere overfor formålene sine at de skal sende søknader om tillatelse via bingoentreprenør.
  • Lotteritilsynet må få melding fra bingoentreprenør/foreningsbingo dersom bingovirksomheten opphører før tillatelsesperioden går ut.

Foreninger kan bli slettet som lotteriverdige organisasjoner

Hvert år mister en del foreninger godkjenningen som lotteriverdig organisasjon. Disse foreningene kan da ikke lenger motta inntekter fra bingo.
De fleste organisasjoner som blir fratatt sin godkjenning mister den på grunn av manglende innsending av regnskapsopplysninger til Lotteritilsynet.

Godkjenningen til de organisasjoner som ikke har sendt inn regnskapsopplysninger blir slettet fra 1. oktober 2017. Det betyr at disse foreningene ikke vil kunne motta inntekter fra bingospill og Belago etter denne datoen.

Vedtak om tilbakekalling blir i disse dager sendt ut til de foreningene det gjelder, med kopi til entreprenør i de saker det er aktuelt. Organisasjoner som blir slettet som lotteriverdig organisasjon kan søke om ny godkjenning etter seks måneder.

Formål ved entreprenørbingo

Bingoentreprenører kan ikke stille som krav at formålene som får andel av overskudd på bingo, er medlem av en bransjeorganisasjon for bingoaktører. Lotteritilsynet har fått flere henvendelser fra formål som føler seg presset til å være med i slike organisasjoner for å kunne slippe inn hos bingoentreprenøren. Det er heller ikke anledning for bingoentreprenør å stille andre krav/vilkår til formålene for å delta i bingospill.

Vi mottar også mange henvendelser fra formål som ønsker å delta på entreprenørbingo. Lotteritilsynet oppmoder derfor bingoentreprenørene om å rullere på formål som ønsker å delta ved bingospill. Dette for at flest mulig formål skal få inntekter fra overskudd fra bingo.

Bingoentreprenører må sjekke at formålene de søker inn, har aktivitet i det området bingoen ligger. Dette er et generelt krav som gjelder for alle former for lotteri.

Endring av spilleplaner og linker

Når det i løpet av en tillatelseperiode blir endring av spilleplaner og linksammensetninger, ber Lotteritilsynet om at en entreprenør har ansvar for å sende inn disse opplysningene for alle som spiller i hallen. Vi trenger ikke samme meldingen fra hver enkelt bingohall/bingoentreprenør.

Nye regnskapsskjema for foreningbingo

Lotteritilsynet har laget nye regnskapsskjema for rapportering fra foreningsbingo/radiobingo. Alle som skal rapportere for foreningsbingo må bruke disse skjemaene.

Du finner oversikt på Lotteritilsynet sin skjemaside for lotteri og bingo.

Det er også mulig å søke elektronisk om tillatelse til bingo via Altinn.

Denne informasjonen blir kun gjort tilgjengelig på vår nettside, og blir ikke sendt i posten.