Bingostatistikk første halvår 2016.

Bingo med entreprenør er arrangement der profesjonelle entreprenører driver bingo i egne lokale, og overfører overskudd fra spill til ulike lag og organisasjoner. Oversikten nedenfor er basert på rapporterte data i Lotteriregisteret, med informasjon om bingoentreprenører som til sammen drev 227 bingolokale per 30. juni 2016.

Nøkkeltal første halvår 2016MNOK / %
Brutto omsetning (inkl. sidespel)1925
- minus gevinstar1537
Netto omsetning =388
Overskot til formål =95
Formåla sin del av brutto omsetning5 %
Formåla sin del av netto omsetning24 %
Gevinstprosent80 %

Entreprenørbingo omsatte for 1,9 milliarder kroner første halvår 2016. Til lag og organisasjoner ble det overført 95 millioner kroner. Det er 5 prosent av brutto omsetning. Gevinstandelen er 80 prosent og formålene sin del av netto omsetning er 24 prosent.

Bingo med entreprenør – nøkkeltall første halvår 2016

Alle tall i millioner kroner.

Type spelBrutto-omsetn.GevinstGevinst-prosentNetto-omsetn.Til formål - av netto omsetn.
Hovudspel56240372 %1782715 %
Sidespel -
databingo
1363113483 %2296930 %
Sidespel -
papirbingo
0,50,360 %0,20,130 %
- sidespel totalt1363113483 %2296830 %
Totalt -
hovudspel og sidespel
1925153780 %3889524 %
Belago-terminaler1480135892 %12330.625 %

De fleste formålene hos bingoentreprenører har også inntekt fra Belago. Norsk Tipping’s Belago-terminaler er utplassert i bingolokale.  Formålsinntektene går til samme formål som har inntekter fra de andre spillene i bingolokalet. Første halvår 2016 fikk formålene 30,6 millioner kroner fra Belago.

Formålene i entreprenørbingo har dermed fått 125,6 millioner kroner fra entreprenørbingo første halvår 2016 når vi regner med inntekter fra Belago.

Se bingostatistikk for hele 2016.