Bingostatistikk første halvår 2017

Bingo med entreprenør er arrangement der profesjonelle entreprenører driver bingo i egne lokale, og overfører overskudd fra spill til ulike lag og organisasjoner. Oversikten nedenfor er basert på rapporterte data i Lotteriregisteret, med informasjon om bingoentreprenører som til sammen drev 224 bingolokale per 30. juni 2017.

Nøkkeltall første halvår 2017MNOK / %
Brutto omsetning (inkl. sidespel) 1878
- minus gevinstar1512
Netto omsetning = 365
Overskot til formål = 86
Formåla sin del av brutto omsetning 4,6 %
Formåla sin del av netto omsetning 23,5 %
Gevinstprosent 80,5 %

Entreprenørbingo omsatte for 1,8 milliarder kroner første halvår 2017. Til lag og organisasjoner ble det overført 86 millioner kroner. Det er 4,6 prosent av brutto omsetning. Gevinstandelen er 80,5 prosent og formålet sin del av netto omsetning er 23,5 prosent.

Bingo med entreprenør – nøkkeltall første halvår 2017

Alle tall i millioner kroner.

Type spel Brutto-omsetn.GevinstGevinst-prosentNetto-omsetn.Til formål - av netto omsetn. 
Hovudspel55840873,2 %14927*18,1 %
Sidespel - databingo1320110483,6 %2166430 %
Sidespel -papirbingo0,30,264,4 %0,10,0330 %
- sidespel totalt1320110483,6 %21664*30 %
Totalt - hovudspel og sidespel1878151280,5 %3659125,1 %
Belago-terminaler1700156892,3 %13132,825 %

* merk at dette er summen før gebyr for bingoløyve er trukket fra.

De fleste formålene hos bingoentreprenører har også inntekt fra Belago. Norsk Tipping’s Belago-terminaler er utplassert i bingolokale. Formålsinntektene går til samme formål som har inntekter fra de andre spillene i bingolokalet. Første halvår 2017 fikk formålene 32,8 millioner fra Belago. Formålene i entreprenørbingo har dermed fått 119 millioner kroner fra entreprenørbingo første halvår 2017 når vi regner med inntekter fra Belago.