Bingostatistikk første halvår 2018

Bingo med entreprenør er arrangement der profesjonelle entreprenører driver bingo i egne lokaler, og overfører overskudd fra spill til ulike lag og organisasjoner. Oversikten her er basert på rapporterte data i Lotteriregisteret, med informasjon om bingoentreprenører som til sammen drev 228 bingolokaler per 30. juni 2018.

Entreprenørbingo omsatte for 1,78 milliarder kroner første halvår 2018. Av dette kom ca. 0,53 milliarder fra hovedspill, og 1,26 milliarder fra sidespill. Omsetningen fra sidespill fordeler seg med 1,25 milliarder fra databingo, og ca. 0,2 millioner fra papirspill.

Til lag og organisasjoner ble det overført 81,3 millioner kroner. Gevinstandelen er 80,9 % og formålet sin del av netto omsetning er 25,4 %.

Bingo med entreprenør – nøkkeltall første halvår 2018

Alle tall i millioner kroner.

Type spel Brutto-omsetn.GevinstGevinst-prosentNetto-omsetn.Til formål - av netto omsetn.
Hovudspel:53139674,6 %13525 *18,3 %
Sidespel :1249104383,5 %20662 *30 %
Bingo totalt:1780143980,9 %34181,3 **25,4 %
Belago:1757162492,4 %13433,425 %

*  beløp før gebyr for bingotillatelse er trukket fra
** faktisk utbetalt til formål etter fratrekk av gebyr

Norsk Tipping’s Belago-terminalar er utplassert i bingolokaler, og formålene hos bingoentreprenører har også inntekt fra Belago.  Overskuddet fra Belago går til de samme formålene som har inntekter fra de andre spillene i bingolokalet.

Første halvår 2018 fikk formålene 33,4 millionar kroner fra Belago. Medregnet inntekter fra Belago har dermed formålene fått 114,7 millioner kroner fra entreprenørbingo i denne perioden.