Lotteritilsynet arrangerte informasjonsmøte om hvitvaskingsregelverket  29. oktober 2019, på Hotell Park Inn på Gardermoen.

Temaet for møtet var:

  • Risikovurdering.
  • Kundetiltak.
  • Rutiner.
  • Lotteritilsynets rolle og videre arbeid.
  • Spørsmål fra salen.

Presentasjonen fra møtet finner du her (PDF).