Vurdering av risiko

Lotteritilsynet har foretatt en vurdering av risikoen for at pengespill- og lotterimarkedet i Norge misbrukes til hvitvaskings- og terrorfinansieringsformål. Dette er Lotteritilsynets første risikovurdering av det norske spillmarkedet.

Risikovurderingen skal sikre at Lotteritilsynets tilsyn på hvitvaskingsområdet er risikobasert og skal være en ressurs for de ulike spilltilbyderne i arbeidet med risikovurdering av egen virksomhet.

Risikovurdering oppsummert

Kategori
/risikovurdering
Sportsspill (inkl. hestespill)Spillterminaler
(inkl. kasino på nett)
BingoLotteriFysisk kasinoPoker
Samlet vurderingModeratModeratLavLavModeratLav
HvitvaskingModeratModeratLavLavModeratLav
TerrorfinansieringLavLavLavLavLavLav

Metoder for hvitvasking

En kjent metode for hvitvasking i spillmarkedet er at kriminelle benytter ulovlig ervervede midler som betaling og innskudd i spill. Eventuelle gevinster vil da fremstå som legale midler hvor opphavet kan dokumenteres med en spillekvittering. Spillekontoer kan videre brukes til å tilsløre ulovlige ervervede midlers opprinnelse ved at kontanter settes inn og tas ut eller overføres videre til bankkonto.

Omsetning av spillekvitteringer er også en attraktiv metode for hvitvasking av midler i spillmarkedet. Denne trusselen reduseres i stor grad når spill skjer registrert.

De ulike spillenes egenskaper påvirker hvor attraktive og utsatte de er for å bli utnyttet til hvitvasking av penger.

Les vår fullstendige risikovurdering.