Regnskapsrapportering for lotteriverdige organisasjoner

regnskapAlle organisasjoner som er godkjente som lotteriverdige skal rapportere regnskap til Lotteritilsynet en gang årlig. Dette gjelder uansett om organisasjonen har hatt inntekter fra lotteri og/eller bingo eller ikke. Manglende rapportering kan føre til at godkjenningen blir slettet.

Fristen for å rapportere regnskapstall for 2020 er 1.juni 2021.

Les mer informasjon og rapporter her. Organisasjoner som ikke rapporterer innen fristen kan miste godkjenningen.

Regnskapsrapportering for store lotterier

Organisasjoner som arrangerer store lotterier skal sende inn regnskapsrapport etter at lotteriet er avsluttet. Rapport for store lotterier leverer du via Lotteritilsynets rapporteringsskjema i ALTINN.  Du kan også rapportere med papirskjema.

Regnskapsrapportering for smålotteri

Smålotteri rapporterer regnskapstall og avslutning her.

Regnskapsrapportering for bingo

Entreprenører og organisasjoner som selv arrangerer bingo, plikter å sende inn regnskapsrapport etter at bingotillatelsen er ferdigspilt. Ved spill i pott med flere organisasjoner skal regnskapsrapportering og utbetaling gjøres en gang i halvåret.
15. februar

  • Frist for regnskapsrapport fra bingoentreprenører for 2. halvår året før.
  • Frist for regnskapsrapport fra foreningsbingo i pott for 2. halvår året før.
  • Frist for regnskapsrapport fra foreningsbingo utan pott for heile året før.

15. april

  • Frist for regnskapsrapport fra bingoentreprenører for 1. kvartal inneværende år.

10. august

  • Frist for bingoentreprenører til å rapportere statistiske tall for foregående år.

30. august

  • Frist for regnskapsrapport fra bingoentreprenører for 1. halvår inneverende år.
  • Frist for regnskapsrapport fra foreningsbingo i pott for 1. halvår inneverende år.

15. oktober

  • Frist for regnskapsrapport fra bingoentreprenører for 3. kvartal inneværende år.

Rapport leverer du via Lotteritilsynets rapporteringsskjema i ALTINN.
Du kan også rapportere med papirskjema. 

Har du spørsmål?  postmottak@lottstift.no