Godkjente lotteriverdige organisasjoner skal hvert år levere regnskapsopplysninger. Frist for rapportering for 2020 er 1. juni 2021. 

Alle organisasjoner som er godkjent som lotteriverdige organisasjoner skal rapportere regnskap til Lotteritilsynet en gang i året. Det gjelder uansett om organisasjonen har hatt inntekt fra lotteri og bingo eller ikke. Manglende rapportering fører til at godkjenningen blir slettet.

Informasjonsskriv

Vi har sendt ut informasjonsskriv til alle lotteriverdige organisasjoner.

Hvorfor må jeg rapportere regnskap?

Alle foreninger som er godkjent som lotteriverdig organisasjon etter lotteriloven § 4 må rapportere regnskap. Lotteritilsynet har gitt dispensasjon fra kravet om regnskap og revisjonsplikt etter lotteriloven. Dette er likevel på vilkår av at organisasjonen årlig rapporterer sentrale regnskapstall fra årsregnskapet sitt til Lotteritilsynet på fastsatt skjema. Vær oppmerksom på at manglende rapportering fører til at organisasjonen sin godkjenning og lotteritillatelse blir kalt tilbake/slettet.

Hva skal jeg rapportere?

Organisasjonen sine samlede inntekter og utgifter i 2020 skal rapporteres. I tillegg skal overskudd fra eventuelle lotteri/bingo spesifiseres i skjemaet. Plikten til å rapportere gjelder selv om foreningen ikke hadde lotteri eller bingo i fjor. Videre ber vi om en kort oversikt av hvordan lotteriinntektene ble disponert i regnskapsåret. Ved avvikende regnskapsår, skal du rapportere fra regnskapet som ble avsluttet i 2020.

Hvordan skal jeg rapportere?

Lotteritilsynet oppfordrer alle organisasjoner om å rapportere elektronisk via ALTINN-portalen.

Alternativt kan du laste ned forhåndsutfylt papirversjon av skjema.

Fristen for regnskapsåret 2020 er 1. juni 2021.

Får jeg tilbakemelding?

På vår nettside kan du finne ut om regnskapsopplysningene er registrert hos oss eller ikke. Ved elektronisk rapportering via Altinn får du straks kvittering etter at opplysningene er registrert og sendt. Videre vil regnskapsdata på nettsiden vår være oppdatert dagen etter. Vi gjør oppmerksom på at ved rapportering med papirskjema, kan det ta inntil to uker før regnskapsdatabasen er oppdatert og du vil få kvitteringsbrev.

Dersom du vil sjekke status når det gjelder levert/ikke levert regnskap for 2020 for din organisasjon kan du ta kontakt med oss via e-postadressen postmottak@lottstift.no.

Hvem i organisasjonen kan rapportere?

Den som er registrert i Enhetsregisteret som daglig leder eller er styremedlem i organisasjonen, har fullmakt til å levere elektronisk skjema gjennom Altinn.  Daglig leder/styreleder for organisasjonen kan delegere fullmakt. Endring av opplysninger, må rettes til Brønnøysundregistrene på www.brreg.no eller tlf. 75 00 75 00. Det er viktig at opplysninger om organisasjonen til enhver tid er korrekte i Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Har du spørsmål om bruk av Altinn?

Dersom du er ukjent med bruk av Altinn-portalen anbefaler vi www.altinn.no,
eller Altinn brukerservice: tlf. 75 00 60 00, for informasjon om pålogging og elektronisk rapportering.