Basar er den enkleste formen for lotteri. Basarer skal ikke meldes til Lotteritilsynet.

  • Dere kan holde basar uten tillatelse når inntektene går til et bestemt formål. Dere må gjennomføre arrangementet i løpet av en dag, og dere har ikke lov til å selge lodd på forhånd.
  • Hvert enkelt lodd kan ikke koste mer enn fem kroner. Verdien av den enkelte gevinsten kan ikke være over 8000 kroner regnet etter vanlig utsalgspris.
  • Samlet gevinstverdi for en basar må ikke overstige 40 000 kroner.
  • Gevinstene må trekkes samlet og når loddkjøperne er til stede. Dette betyr at loddsalg og trekning må skje på samme arrangement.
  • Det er ikke lov å selge lodd i forkant av arrangementet der trekningen blir foretatt.
  • Dere kan ikke overlate gjennomføring av basaren til medhjelper mot betaling.
  • Lynlotteri (f.eks. i form av kakelotteri) regnes under disse forutsetningene som basar.

 

Har du spørsmål?  Ta kontakt.