Gjennom et år er det flere offentlige skoler, skoleklasser og foreldrearbeidsutvalg som melder inn smålotteri til Lotteritilsynet. Inntektene fra lotteriet er ofte ment å gå til klasseturer, leiropphold og sosiale tiltak for klasse og/eller skole. I forbindelse med dette ønsker vi å informere om hva lotteriloven sier om slike lotteri.

Smålotteri

Smålotteri skal meldest inn til Lotteritilsynet og blir derfor også omtalt som meldingslotteri. Lotteriloven definerer smålotteri som vanlige lotteri med omsetning opp til 200 000 kroner der salg av lodd går over mer enn en dag. Så lenge den samlede omsetningen ikke overstiger dette beløpet, kan en organisasjon gjennom et kalenderår arrangere flere slike lotteri.

Frivillige og humanitære organisasjoner

Lotteriloven sier at det er organisasjoner som er godkjendt som lotteriverdige, kan arrangere smålotteri. I tillegg kan også frivillige og humanitære organisasjoner arrangere slike lotteri. Det er da et krav at inntektene fra lotteriet ikke skal gå til kommersielle eller offentlage formål.

Offentlige skoler

Ein offentlig skole, skoleklasse, foreldrerådets arbeidsutvalg og andre grupperinger der aktiviteten blir definert gjennom skoleloven, vil ikke bli vurdert som frivillige organisasjoner.

17. mai-arrangement

Det eneste unntaket fra denne regelen er smålotteri til inntekt for 17.mai-arrangement. Alle inntektene fra lotteriet skal da gå til avvikling av arrangementet i seg selv, og ikke til andre formål i, eller i regi av, skole, skoleklasse og foreldrerådets arbeidsutvalg.

Begrunnelse

Grunnen til at inntekter fra lotteri ikke skal gå til offentlige institusjoner er at lotteriloven tar sikte på å kanalisere midler fra slike aktiviteter til humanitære formål og til det frivillige organisasjonslivet i Norge. Offentlige budsjetterte institusjoner får derfor ikke anledning til å arrangere slike lotteri.

Basar/lynlotteri

Vi gjør oppmerksom på at offentlige institusjoner likevel kan arrangere basar/lynlotteri. Dette er en situasjon der loddkjøper med en gang etter loddkjøp, eller i løpet av arrangementet loddet blir selt under, senest i løpet av en dag, får vite resultatet av trekningen. Her er det en forutsetning at pris per lodd ikke er over fem kroner. Enkeltgevinster kan heller ikke ha større verdi enn 8000 kroner, og samlet gevinstverdi skal ikke overstige 40 000 kroner. Basar/lynlotteri skal ikke meldest inn til Lotteritilsynet.