Flere offentlige skoler, skoleklasser og foreldrearbeidsutvalg får avslag når de melder inn smålotteri til Lotteritilsynet. Inntektene fra lotteriet er ofte ment å gå til klasseturer, leiropphold og sosiale tiltak for klasse og/eller skole. Lotteriloven gir ikke rom for å godkjenne slike lotteri.

Krav til å være frivillig- eller humanitær organisasjon

Lotteriloven sier at det er organisasjoner som er godkjent som lotteriverdige, kan arrangere smålotteri. I tillegg kan også frivillige og humanitære organisasjoner arrangere slike lotteri. Det er da et krav at inntektene fra lotteriet ikke skal gå til kommersielle eller offentlige formål.

Offentlige skoler

En offentlig skole, skoleklasse, foreldrerådets arbeidsutvalg og andre grupperinger der aktiviteten blir definert gjennom skoleloven, er ikke bli vurdert som frivillige organisasjoner.

17. mai-arrangement

Det eneste unntaket fra denne regelen er smålotteri til inntekt for 17.mai-arrangement. Alle inntektene fra lotteriet skal da gå til avvikling av arrangementet i seg selv, og ikke til andre formål i, eller i regi av, skole, skoleklasse og foreldrerådets arbeidsutvalg. Slike smålotterier må meldes inn til oss.

Begrunnelse

Grunnen til at inntekter fra lotteri ikke skal gå til offentlige institusjoner er at lotteriloven tar sikte på å kanalisere midler fra slike aktiviteter til humanitære formål og til det frivillige organisasjonslivet i Norge. Offentlige budsjetterte institusjoner får derfor ikke anledning til å arrangere slike lotteri.

Basar/lynlotteri

Offentlige institusjoner kan likevel arrangere basar/lynlotteri. Dette er en situasjon der loddkjøper med en gang etter loddkjøp, eller i løpet av arrangementet loddet blir solgt under, senest i løpet av en dag, får vite resultatet av trekningen. Dette kan ikke arrangeres elektronisk. Det en forutsetning at pris per lodd ikke er over fem kroner. Enkeltgevinster kan heller ikke ha større verdi enn 8000 kroner, og samlet gevinstverdi skal ikke overstige 40 000 kroner. Basar/lynlotteri skal ikke meldes inn til Lotteritilsynet.